reklam alanı

Tekdez su deposu temizliği

Site : Tekdez su deposu temizliği
Açıklama

Su depoları şebeke kesintisi olduğu zamanlarda ya da mevcut suyu depolamaya yarayan alanlardır. Şebekeden gelen su her ne kadar arıtılmış ve klorlanmış olarak depomuza ulaşsa da, taşıma hattından beraberinde getirdiği kum, balçık ve çamuru da depoya ulaştırır. Şebeke suyuyla birlikte gelen bu kalıntılar depo dibine çökerek bir tabaka oluşturur. Buda zamanla kirlenmeye ve depo içerisinde bakteri oluşumuna neden olur. Ayrıca su depolarından hidrofor mekanizması suyu üst tabakadan çeker ve pompalar. Bu sebeple dipte hareket görmeyen suda bakteri oluşturur. Bu bakterilerin başında Coliform, E-Coli ve Enterekok gelir. Su deposundan gelen suyu sağlıklı tüketime sunmak için bazı periyotlarda temizlik ve dezenfekte yapılması gerekir.

Su depoları 3 aylık ve 6 aylık samanlarda temizlik ve dezenfekte edilmelidir. Sağlık Bakanlığının 2007 – 67 genelgesinde konu şöyle özetlenmiştir. Halkımızın dikkat etmesi gereken hususlar; Bina ve konutlarda kullanılan su depolarından temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonrada belirli periyotlar da (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir ) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Kesinti olmadığı zamanlarda da suyun depodan kullanımı sağlanmalıdır. Su deposu temizliği hizmeti uzman, yetki ve kalite belgelerine sahip kuruluşlara yaptırılmalıdır. Hizmet verecek kurumun iş güvenliği belgeleri, İSG ve hekim sözleşmeleri, İSO 9001 belgeleri, yetki belgeleri mutlaka talep edilmelidir. Personellerin ise portör muayene kayıtları, İSG sertifikaları, hijyen ve mesleki yeterlilik belgeleri sorgulanmalıdır.


Alexa

Sitemizdeki Giriş Kayıtları 569
Kategori Kurumsal Siteler

Yararlı Linkler

Ücretsiz Link ekle
bedava link ekle