reklam alanı

Sadakat Programları

Site : Sadakat Programları
Açıklama

Markayı başkalarından ayıran, bir markayı meydana getiren ve tüketicinin bir markayı seçenek etmesini gerçekleştiren marka özünün açığa çıkartılması neticeninde marka ederi, kıymeti, farkındalığı, çağrışımları, aşinalığı, öznitelikleri, kimliği, imajı, konumlandırması ve tercihi gibi kavramların anlaşılması ehemmiyet taşımaktadır. Bu kavramlar, markanın etkileşim planlamasından marka idaresi etkinliğinin değerlendirilmesine kadar stratejik marka iletişiminin bütün mertebelerinde ön tasarıya çıkmaktadır. Müşteri sadakati kapsamında bakıldığında bütün bu kavramların kendi aralarındaki irtibatı ve etkileşimleri ehemmiyet taşımaktadır. Bu kavramların birbirinden çok keskin hudut ve tanımlamalarla bölünmesi güçtür fakat birbirleri arasındaki uyumun marka iletişimi yönünden ehemmiyetli bulunduğu meydana konmuştur. Marka ederi, markalı bir ürünle alakalı tüketici tutumlarını ve çağrışımlarını yansıtır. Marka ederinin tesirlerine bağlı olarak, marka ederi yüksek markalar pazarda maliyet tutundurma çalışmaları ile daha çok uzun dönemli satış gerçekleştirirler. Dolayısıyla, markaların performanslarının da bir göstergesi olan marka ederine parasal bir kıymet de biçilebilmektedir. Bu nedenle, marka ederi kavramı, marka kıymeti kavramıyla sık sık karıştırılan bir kavramdır. Bu iki kavram irtibatlı fakat değişik tanımlardır. Marka kıymeti, markalı bir ürünün mali kıymeti ile benzer bir markasız ürünün mali kıymeti arasındaki farkı delegasyon eder. Kısacası, markanın idare ve hissedarlar yönünden mali kıymeti manasındadır. Marka kıymeti, tanımları birden fazla olmasına rağmen, birçoğu marka imajının tanımına yakın olması nedeniyle yanılgıya düşürmektedir. Anlamlı bir marka kıymeti tarifi, finansal kıymet ve tüketici davranışı arasında bağlantı kurmalıdır. Marka kıymeti, iki irtibatlı unsurdan oluşmaktadır. Birincisi, finansal terimlerle ifade edilen marka kıymeti, öteki ise, tüketici reaksiyonu terimleriyle izah eden marka değeridir. Tüketici reaksiyonuyla olan marka kıymeti algılanan değerdir. Markasını güçlendiren şirketler, marka çağrışımının en ehemmiyetli elemanlarından olan marka “ismi”ni, bir tür finansal varlık olarak değerlendirebilmektedirler. Brand Finance tarafından, son yedi yıldır her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin en değerli markaları araştırması” ise markalı bir faaliyetin performansını ortaya seren bir göstergedir. Bu araştırma, bir yıldan diğer yıla, performansta oluşan değişimi izlemeyi mümkün kılmaktadır. Son dört yıldır marka değeri Türkiye’de en yüksek sırada olan TürkTelekom firmasıyla başlayan sıralandırma listesi ilk 50 marka içerisinde farklı birçok sektörden marka göze çarpmaktadır


Alexa

Sitemizdeki Giriş Kayıtları 496
Kategori Kurumsal Siteler

Yararlı Linkler

Ücretsiz Link ekle
bedava link ekle