reklam alanı

Emdr Terapi Hizmeti

Site : Emdr Terapi Hizmeti
Açıklama

Göz hareketleri ile yapılan terapi; Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing EMDR) adıyla bilinir. EMDR’ın tek amacı yaşanan kaygıya, acıya, travmaya yönelik duyarsızlaştırma yaratmak değildir. Başlangıçta duyarsızlaştırma konusu ön planda olsa da, etkileri duyarsızlaştırmanın ötesine geçmektedir. Yeniden işleme (Reprocessing)denen kısmında patolojiye kaynaklık eden, zihindeki anı ağlarının uyarılması ve adaptif yani uyarlayıcı bilgi işleme sürecinin aktive olması sağlanmaktadır. Adaptif Veri İşleme (AIP) süreci, zihinde işlenmeden kalmış anıların işlenerek, özümsenmesini, nötr hale gelmiş diğer anı ağlarıyla entegre olmasını sağlamaktadır. Travmaya, patolojiye, rahatsızlığa neden olan anı ağları temizlenip, dönüştürüldüğünde patoloji ortadan kalkmaktadır. EMDR için patolojiye kaynaklık eden “Anı Ağlarını” “mihenk taşlarını” (Shapiro) araştırmak ve bulmak iyileşme açısından çok önemlidir. Olumsuz anı ağları, inançların, tutumların, algılama biçimlerinin, işlev bozukluklarının temelidir. Yaşantılarımıza ait kayıtlar anı ağlarında depolanır. Yaşantıların ve buna bağlı olarak anı ağlarının; duygusal, düşünsel, beden duyumları, inançlar gibi bölümleri bulunur. EMDR uygulamasında söz konusu anı bileşenleri harekete geçirilir. Bu yönüyle EMDR Terapisi yaşantısal bir terapidir.


Alexa

Sitemizdeki Giriş Kayıtları 706

Yararlı Linkler

Ücretsiz Link ekle
bedava link ekle